HYDROGLOBAL - Naziemne obudowy studni HYDROLINE, filtry studzienne, zabudowa i serwis studni głębinowych

Oferta / Regeneracja studni | Herli Rapid TWB

Regeneracja studni głębinowych, preparat Herli RAPID TWB

Herli Rapid TWB to nowoczesny i wysoce skuteczny środek do chemicznej i mechaniczno-chemicznej regeneracji studni, mocno zanieczyszczonych odcinków sieci wodociągowych oraz systemów filtrów. Herli Rapid TWB jest kombinacją chemicznie czystych kwasów.


Właściwosci szczególne
  • rozpuszcza osady wapienia, kamienia kotłowego oraz szlamów, alg itp
  • rozpuszcza żelazo (Fe), tlenki żelaza i tlenki manganu (Mn) w kombinacji z jednym lub dwoma wzmacniaczami procesów czyszczenia Herli FCM 1 lub Herli FCM 2

Dziedziny zastosowania
  • regeneracja i czyszczenie źródeł i studni wszelkiego rodzaju
  • systemów orurowania, zamknietych i otwartych instalacji filtracyjnych (szczególnie nadaje się do filtrów piaskowych, żwirowych) instalacji odżelaziania, pomp


Tabela kalkulacji zużycia środków HERLI RAPID TWB + FCM

Średnica
rury/przewodu
(mm)
Objętość
(kg/mb)
Stężenie
roztworu
(%)
Zapotrzebowanie
HERLI RAPID TWB + FCM
(kg/mb)
50 2 15 - 30 0,3 - 0,6
100 8 15 - 30 1,2 - 2,4
200 31 15 - 30 4,7 - 9,4
300 71 10 - 20 7,1 - 14,1
400 126 10 - 20 12,6 - 25,1
500 196 10 - 20 19,6 - 39,3
600 283 10 - 20 28,3 - 56,5
700 385 10 - 20 38,5 - 77,0
800 503 10 - 20 50,3 - 100,5
900 636 10 - 20 63,6 - 127,2
1000 785 10 - 20 78,5 - 157,1

Przykład obliczenia zapotrzebowania na produkt
Dla przewodu (rury) o średnicy 200mm o długosci 6,0m przy koncentracji Herli Rapid TWB 15%:
V = 31 litrów ; C = 0,15 ; H = 6 metrów:

Przypuszczalne zużycie produktu
31 x 0,15 x 6 = 27,9 kg Herli Rapid TWB

Przy kalkulacji zużycia produktu należy stosować następujace równanie
Q = V x H x C
Q= przypuszczalna ilość produktu
V= objetość wysokości słupa 1 metr = 3,14 x (średnica/2)2
H= wysokość słupa wody od poziomu lustra wody do dna studni
C= stężenie Herli Rapid TWB
15-30% objetości wody dla studni o średnicy mniejszej niż 200 mm
10-20% objetości wody dla studni o średnicy powyżej 200 mm

Sposób przygotowania preparatu
Gotowy do użycia roztwór przygotowuje się mieszając Herli Rapid TWB z jednym z komponentów Herli FCM 1 lub Herli FCM 2.
Bezpośrednio przed użyciem do roztworu rodzimego (22 kg) należy domieszać komponent FCM.

Opakowanie i transport

  • Herli Rapid TWB dostępny jest w szczelnych kanistrach po 22,0 kg
  • ADR/RID-GGVS/E klasy: 8, substancje żrące
  • Numer UN: 3264
  • Oficjalna nazwa dla celów transportu: Substancja żrąca, na bazie kwasów nieorganicznych, w stanie płynnym, n.a.g. Roztwór kwasu chlorowodorowego i fosforowego

Dokumenty

  • Atest higieniczny PZH (dostępne na żądanie)
  • Karta charakterystyki (dostępne na żądanie)