HYDROGLOBAL - czyszczenie sieci Herli TW, TWB

Oferta / Preparaty HERLI RAPID TW

Chemiczne czyszczenie zbiorników i sieci HERLI RAPID TW

HERLI RAPID TW to specjalny środek czyszczący do zbiorników i instalacji wody pitnej. Właściwosci: Herli Rapid TW jest kombinacją chemicznie czystych kwasów nieorganicznych z biologicznie rozkładanymi inhibitorami i środkami sieciującymi


Właściwosci szczególne
 • rozpuszcza osady wapienia, kamienia kotłowego oraz szlamów, alg itp.
 • rozpuszcza żelazo (Fe), tlenki żelaza i tlenki manganu (Mn) w kombinacji z jednym lub dwoma wzmacniaczami procesów czyszczenia Herli FCM 1 lub Herli FCM 2

Dziedziny zastosowania
 • zbiorniki wody pitnej dla wodociągów
 • zbiorniki wody w wagonach, samolotach, na statkach
 • sieci wodociągowe
 • systemy orurowania, armatura wodna
 • filtry, mikrofiltry


Tabela zapotrzebowania HERLI RAPID TW + FCM

Powierzchnia zbiornika (m2) Ilość roztworu gotowego do użycia
HERLI RAPID TW + FCM
(kg)
10m2 1 kg

Stosując technologię czyszczenia środkiem Herli Rapid TW oraz specjalnie opracowanye natryskiwarki i aluminiowe, teleskopowe lance natryskowe, można pracować bardzo wydajnie od podłoża aż do wysokości 11,0m (!).
Przy czyszczeniu chemicznym z użyciem zestawów HERLI prace przygotowawcze ograniczono do niezbędnego minimum. Wyeliminowano też koszty czasochłonnego i drogiego montażu tymczasowych rusztowań.

Sposób pracy

 • powierzchnię spryskiwać niskociśnieniowo (ok. 1,5 - 2 bar). NIE SPRYSKIWAĆ WYSOKOCIŚNIENIOWO! W celu uzyskania optymalnych wyników należy stosować zalecane przez producenta urządzenia
 • naniesiony preparat pozostawić na ok. 10-20 min. NIE DOPUŚCIĆ DO WYSCHNIĘCIA PREPARATU NA POWIERZCHNI
 • gruntownie spłukać wodą
 • zanieczyszczoną wodę zneutralizować za pomocą Herli NTR do poziomu pH 6,5 - 8,5, następnie odpompować
 • oczyszczone powierzchnie zdezynfekować za pomocą Herlisil-u

Opakowanie i transport

 • Herli Rapid TW dostępny jest w szczelnych kanistrach po 22,0 kg
 • ADR/RID-GGVS/E klasy: 8, substancje żrące
 • Numer UN: 1760
 • Oficjalna nazwa podczas transportu: Zraca substancja ciekła. Roztwór kwasu chlorowodorowego i fosforowego

Dokumenty

 • Instrukcja użytkowania (dostępne na żądanie)
 • Atest higieniczny PZH (dostępne na żądanie)
 • Karta charakterystyki (dostępne na żądanie)

UWAGA!

 • nie wolno mieszać Herli Rapid TW z produktami zawierającymi chlor
 • w trakcie pracy nosić odpowiednie ubranie ochronne
 • po pracy wszystkie urządzenia gruntownie przepłukać wodą