Oferta / Płuczki wiertnicze / PAC STUEWA-FLOW

Preparat płuczkowy wiertniczy - polimer STUEWA-FLOW (PAC)

Oczyszczona polianionowa karboksymetyloceluloza

Opis preparatu
STÜWA-FLOW PAC jest bardzo wydajną poli-anionową celulozą o wysokim stopniu czystości, co znacznie zwiększa lepkość i poprawia zdolność przenoszenia płynu wiertniczego. Ze względu na swoje znakomite właściwości wiązania wody, stosowanie STÜWA-FLOW PAC zmniejsza przesączanie płuczki do warstwy i wspomaga powstawanie cienkiej nieprzepuszczalnej powłoki. Jako koloid ochronny, STÜWA-FLOW PAC zapobiega pęcznieniu i przewiercanych warstw gliny, chroni przed dalszym rozpadem urobku gliniastego, i optymalizuje wydobycie urobku z otworu wiertniczego.

Stosowanie
STÜWA-FLOW PAC jest stosowana jako rozwiązanie pseudoplastyczne w formacjach geologicznych, w których zalecane lub wymagane jest intensywne wydobywanie na powierzchnię urobku bez wytwarzania warstwy koloidalnej zawiesiny w odwiercie. Warstwy gliny mogą być przewiercane w bezpieczniejszy sposób, samo wiercenie charakteryzuje sie większą dokładnością. Ze względu na efekt zapobiegania pęcznieniu gliny, przy stosowaniu w połączeniu z bentonitami STÜWA-FLOW PAC nie należy dodawać do momentu, aż bentonit zmieszany z wodą nie spęcznieje.

Środki bezpieczeństwa
Podczas przetwarzania STÜWA-Flow PAC, nie są wymagane podjęcie żadnych szczególnych środków ostrożności. Rozsypany proszek PAC w kontakcie z wodą powoduje powstanie śliskiej powłoki i powinien być natychmiast usunięty w postaci suchej. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, zwykłe płukanie wodą jest wystarczające. PAC nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z ArbStoffVo (niemieckiej ustawy o substancjach roboczych).

Opakowanie
Worki po 8 kg każdy, 63 worków = 504 kg na bezzwrotnej palecie

Obszary zastosowania

  • wiercenie studni głębinowych
  • wiercenie pionowych odwiertów geotermalnych (sondy pionowe)
  • wiercenie odwiertów w spękanej skale z dużą ucieczką płuczki

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu z dala od wilgoci.

Zapytaj o cenę i dostępność kontaktując się z nami pod nr 61 2785 475 lub na email: info@hydroglobal.com