Oferta / Płuczka wiertnicza polimerowa Antisol FL30000

Polimer wiertniczy płuczkowy ANTISOL FL30000 (CMC)

W trakcie wiercenia studni używa się wysoko wiskozową celulozę, która podnosi zdolność płuczki do wynoszenia urobku. Dodatki polimerów wpływają stabilizująco na pęczniejące, czułe na wodę pokłady geologiczne, zapobiegając zasypom oraz zwężaniu przekroju otworu. Dodając niewielkie ilości polimerów, własności filtracji płuczki są znacznie polepszone, a w rezultacie płuczka wnika w ściany otworu na niewielką głębokość, co pozwala uniknąć zaczopowania warstw wodonośnych.


ANTISOL FL30000 - oczyszczony polimer (Natriumkarboksymetyloceluloza)

Antisol - jest oczyszczonym polimerem i został opracowany specjalnie dla płuczek o niewielkiej ilości materiałów stałych i charakteryzuje się podniesionymi wartościami lepkości. Do zagwarantowania wynoszenia urobku i stabilizacji ścian otworu, wystarcza dodatek 1 - 2 kg Antisolu / m3 wody. Antisol jest optymalnym ekonomicznie rozwiązaniem w stosunku do dotychczas stosowanych polimerów technicznych, a w szczególności, gdy wiercimy w pokładach gliniastych, możemy wtedy zrezygnować z bentonitu.

Antisol należy przygotować w obiegu płuczkowym, w przepływie burzliwym, ponieważ po upływie 10 minut, osiąga 90% swej lepkości. W obszarach o nieznanych warunkach geologicznych oraz tam gdzie są gruboziarniste żwiry lub otoczaki (od powierzchni) zaleca się następującą recepturę: 10 - 30 kg Bentonitu + 1 kg Antisolu /m3 wody. W tym wypadku polimer należy rozpuścić po rozpuszczeniu bentonitu.

Antisol nie zawiera substancji toksycznych, posiada więcej niż 90% materiału aktywnego i mniej niż 1% chlorku sodu (soli).

Antisol spełnia najnowsze warunki stawiane materiałom posiadającym kontakt ze środkami spożywczymi, a w szczególności normom dotyczącym zawartości metali ciężkich. Polski Atest Higieniczny przedstawiany jest na żądanie.

Przy pracach wiertniczych mamy szczególne typy płuczek w których zastosowanie Antisolu jest niezbędne:
· Antisol - płukanie - przy wszystkich wierceniach płuczkowych
· Bentonit - Antisol - płukanie - przy wierceniu przez gruby żwir i otoczaki
· Antisol - Kreda - płukanie - przy wierceniu z wyporem artezyjskim

Sposób użycia:
· Lewy bieg - 2 kg Antisolu FL30000 /m3 wody
· Prawy bieg - 2 - 5 kg Antisolu FL 30000 /m3 wody
· Kontrola płuczki odbywa się przez pomiar czasu wypływa lejkiem Marsha, oraz czasu oddawania wody (frakcja) - aparatem pierścieniowym.

Własności:
Rodzaj polimeru: Natriumcarboxymetyloceluloza - granulat.
Zawartość materiału aktywnego: 90%
Wilgotność: ok. 8%
Wartość roztworu pH 15: 7%
Zawartość soli: max. 1%

Lepkość wg. Lejka Marsha:
- 2 kg/m3 - 40 sek
- 3 kg/m3 - 49 sek
- 4 kg/m3 - 63 sek

Ciężar nasypowy: ok. 650 kg/m3

Obszary zastosowania

  • wiercenie studni głębinowych
  • wiercenie pionowych odwiertów geotermalnych (sondy pionowe)
  • wiercenie odwiertów w spękanej skale z mozliwą ucieczką płuczki

Pakowanie: worek 8kg
Paleta bezzwrotna: 63 szt. x 8kg

Zapytaj o cenę i dostępność kontaktując się z nami pod nr 61 2785 475 lub na email: info@hydroglobal.com