Oferta / Preparaty do dezynfekcji | HERLI Tevan Panox | Herlisil

Preparat do dezynfekcji - Herlisil

HERLISIL to środek dezynfekcyjny w stanie płynnym na bazie nadtlenku wodoru z dodatkami jonów srebra, przystosowany do dezynfekcji wszelkich instalacji i zbiorników wody pitnej.


Właściwosci szczególne
 • doskonałe właściwosci bakterio- wiruso- pleśnio- i grzybobójcze oraz likwidujące glony
 • jest bezwonny i bez zapachu
 • pH obojętne w stanie dozowania
 • brak działania toksycznego w stanie dozowania
 • skuteczność działania w temperaturze wody do 90°C
 • produkty rozkładu sa nieszkodliwe i nie stanowią pożywki dla mikroorganizmów
 • można go wylać bezpośrednio do kanalizcji bez potrzeby utylizacji

Dziedziny zastosowania
 • studnie głębinowe - dezynfekcja objętościowa i powierzchniowa
 • zbiorniki wodne - dezynfekcja powierzchniowa
 • wodociągi publiczne - dezynfekcja objętościowa i powierzchniowa
 • przyłącza do budynków - dezynfekcja objętościowa i powierzchniowa


Tabela ekspertyzy z Instytutu Freseniusa

Test na bakterię Zawartość bakterii /ml Stężenie 1% Stężenie 0,1% Stężenie 0,05% Stężenie 0,01% Stężenie 0,0075% Stężenie 0,005%
Escherichia coli 54 x 106 - - - - - -
Klebsiella pneum. 6,1 x 106 - - - - - -
Staphylococcus aureus 50 x 106 - - - - - -
Pseudomonas aeruginosa 70 x 106 - - - - - -
Streptococcus faecalis 36 x 106 - - - - - -
Proteus mirabilis 24 x 106 - - - - - -
Mycobacterium tuberculosis. 1,5 x 106 - - - - - (+)
Clostridium sporogenes 2,1 x 106 - - - - - -
Candida albicans 3,2 x 106 - - - - - (+)
Oznaczenie symboli:
"-" - brak wzrostu
"(+)" - słaby wzrost
"+" - znaczny wzrost

Magazynowanie i trwałość

 • zbiorniki należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej/stojącej oraz w chłodnym miejscu
 • należy starannie zamykać opakowanie
 • produkt jest ODPORNY NA MRÓZ
 • trwałość minimum 24 miesiące

Uwagi

 • Produkt BIOBÓJCZY! Używać z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności
 • nie mieszać HERLISILu z innymi substancjami
 • nie zlewać resztek do oryginalnego opakowania
 • nie stosować zbiorników metalowych
 • podczas pracy nosić odpowiednie ubranie ochronne zgodnie z wytycznymi BHP
 • po pracy urządzenia gruntownie przepłukać bieżącą wodą

Dokumenty

 • Instrukcja użytkowania (dostępne na żądanie)
 • Atest higieniczny PZH (dostępne na żądanie)
 • Karta charakterystyki (dostępne na żądanie)

Transport

 • Herlisil dostępny jest w szczelnych kanistrach po 12,0 kg
 • ADR/RID-GGVS/E klasy: 5.1 Zapala (utlenia) materiały stykające się
 • Numer UN: 2014
 • Oficjalna nazwa podczas transportu: Nadtlenek wodoru, roztwór wodny