Oferta / Bentonit wiertniczy płuczkowy Ibeco-B1

Preparaty płuczkowe do wierceń pionowych i przewiertów sterowanych

Bentonit IBECO B-1 zalecany jest przeważnie do wierceń, gdzie na ogół nie planuje się ujmowania warstw wodonośnych. Znajduje swoje zastosowanie w wierceniach technicznych, rozpoznawczych i geologii inżynierskiej.

Bentonit wiertniczy płuczkowy IBECO B-1 - bentonit aktywowany sodem

Sposób użycia i dozowanie

  • przeznaczony do sporządzania mieszaniny płuczkowej na bazie wody słodkiej
  • dozowanie przy lewym obiegu: na 1m3 wody ok. 15-35kg Bentonitu IBECO B-1 + ok. 1kg czystego polimeru (np. STUEWA-FLOW)
  • dozowanie przy prawym obiegu: na 1m3 wody ok. 20-45kg Bentonitu IBECO B-1 + ok. 1kg czystego polimeru (np. STUEWA-FLOW)

Pakowanie: worek 25kg
Paleta EURO: 40szt. x 25kg = 1.000kg

Obszary zastosowania

  • wiercenie otworów rozpoznawczych
  • wiercenie pionowych odwiertów geotermalnych (sondy pionowe)
  • wiercenie odwiertów geologii inżynierskiej